ΚΑΝΝΑΒο ΒΑΛΣΑΜοΛΑΔο !
---------------------------------------
St John's Wort Hemp Seed Oil.
---------------------------------------
the BLOOD of CANNABIs!

......

world's exclusive product by cannama !
--------------------------------------------

Spartan Warriors back in ancient Greece,
knew about the magical healing possibilities
of natural herbs. They used Valsamo to heal the
wounds of the swords, renaming it to "SwordHerb"
.

Crusaders, 1500 years later,
followed Dioskourides old Greek receipt,
using the same herb for the same purpose
renaming it to "St John's Wort Oil".

Icarians, 2500 years later,
take Dioskourides receipt to the next Cannabis level,
replacing Olive Oil with Hemp Seed Oil,
bringing to life...
"The BLOOD of CANNABIs"!
--------------------------------------------------"the BLOOD of CANNABIs" RED BOTTLE
-------------------------------------------
For EXTERNAL USE
-------------------------------------------
......


"the BLOOD of CANNABIs" GREEN BOTTLE
-------------------------------------------
For INTEARNAL (consumption) & EXTERNAL USE
-------------------------------------------

...... ,

--------------------------------------------------
Using "Dioskourides" authentic Greek receipt
and replacing Olive Oil with Hemp Seed Oil,
cannama icaria brings to you a more advanced,
Exclusive & Authentic natural medicine
!

...enjoy...
--------------------------------------------------nasisx@gmail.com


* Όλα τα προϊόντα cannama περιέχουν Cannavis Sativa με μηδενική περιεκτικότητα
THC, μικρότερη από 0.2% και παράσκεύζονται στο εστιατόριο της
ΟΙΝΑΠΟΘΗΚΗΣ @ Ικαρία / Καλλιμάρμαρο